Nauczyciele

Adresy e-mail nauczycieli ZST

1 Chabucka Grażyna nauczyciel języka polskiegi i języka rosyjskiego
2 Czarnota Halina nauczyciel matematyki
3 Domaszewska Joanna nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz
4 Fiuk Małgorzata nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz informatyki
5 Gębka Paweł nauczyciel przedmiotów zawodowych
6 Kiraga Jacek nauczyciel wychowania fizycznego
7 Kobiałka Katarzyna nauczyciel języka niemieckiego
8 Kocoń Agnieszka nauczyciel po, biologii
9 Kramek Barbara nauczyciel języka angielskiego
10 Kramek Katarzyna nauczyciel języka angielskiego
11 Ks. Protasiewicz Łukasz nauczyciel religii
12 Lasota-Rodzik Tatiana Dyrektor, nauczyciel chemii
13 Mazur Joanna nauczyciel matematyki
14 Mędrek Marek nauczyciel wychowania fizycznego
15 Rachwał Dominika nauczyciel historii
16 Sagan Adam nauczyciel przedmiotów zawodowych
17 Walczak Izabela nauczyciel języka polskiego
18 Wawrzyniak Marek nauczyciel przedmiotów zawodowych
19 Wiśniewska Małgorzata nauczyciel historii i WOS
20 Wójcikowska Małgorzata pedagog szkony
21 Wolska Joanna nauczyciel języka angielskiego
22 Wyroślak Bożena nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz informatyki
23 Zalewska-Cebrykow Iwona nauczyciel geografii
24 Zawadzka-Wyroślak Anna nauczyciel języka polskiego
25 Zarzycka Jolanta nauczyciel wychowania fizycznego