Technik elektryk

Chcesz zostać elektrykiem? Wybierz Zespół Szkół w Poniatowej. Mamy bardzo długie tradycje w kształceniu w zawodzie technik elektryk (1951 – utworzenie wieczorowego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Poniatowej)

Dzisiaj Technik elektryk, to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej, to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych, itp.

Absolwent - technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:

  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych:

  • eksploatowania instalacji elektrycznych,
  • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

1951 – utworzenie wieczorowego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego