Technik mechatronik

Chcesz poznać tajniki mechaniki, elektroniki i informatyki - zostań uczniem Zespołu Szkół w Poniatowej. Wybierz  klasę o specjalności  technik mechatronik. Będziesz mógł również rozwijać  swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach z robotyki. ZAPRASZAMY

Technik mechatronik jest jednym z najmłodszych, a zarazem bardzo poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Mechatronik projektuje części oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych, nowoczesnych technik sterowania maszynami i urządzeniami, łączących w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.

Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie rozwijającej się techniki została stworzona nowa dziedzina wiedzy – mechatronika, nauka która łączy w sobie zagadnienia wiedzy z różnych obszarów techniki.

Pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników w zawodzie mechatronik. Jest to zawód atrakcyjny, a co najważniejsze – z przyszłością.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szeroko pojętym przemyśle elektromaszynowym, stacjach serwisowych i diagnostycznych, biurach konstrukcyjno- projektowych, w działach kontroli jakości, w ośrodkach naukowych i badawczych.

Absolwent - technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:

  • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:

  • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.