Technik mechanik

Technik mechanik może podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej, w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie. Może być zatrudniony w sferze produkcyjnej i usługowej.

Mechanik o specjalności programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie poznaje zagadnienia związane z komputerowym wspomaganiem projektowania CAD (AutoCAD), komputerowym wspomaganiem wytwarzania CAM (Edge CAM) oraz obsługą i programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Specjaliści w zakresie obsługi i programowania maszyn cyfrowych są poszukiwani nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Uczniowie, którzy zdecydują się na kształcenie w technikum w zawodzie technik mechanik będą mieli okazję, nie tylko nauczyć się wykonywać rysunki techniczne i technologiczne z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania (np. programy typu CAD), ale również programować obrabiarki sterowane numerycznie.

Współczesny  technik mechanik to specjalista, który jest przygotowany do organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz projektowania obiektów mechanicznych i procesów obróbki i montażu.

W związku z  nowo powstałą pracownią technologiczną, skomputeryzowaną, z edukacyjną tokarka i frezarką CNC szkoła posiada w pełni przygotowaną bazę dydaktyczną do praktycznego nauczania programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Dzięki efektywnej współpracy z pobliskimi firmami WentworthTech Sp.z.o.o. oraz Metalton - G.Olchawski SP.J. uczniowie podczas praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych mogą uczestniczyć w rzeczywistych procesach technologicznych na obrabiarkach sterowanych numerycznie.


Absolwent - technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających:

  • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,
  • wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną;

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:

  • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
  • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.