Technik programista

Programista jest jednym z najlepiej płatnych i najbardziej poszukiwanych zawodów. Chcesz rozpocząć swoją ambitną drogę zawodową, zacznij naukę w Zespole Szkół w Poniatowej w klasie o specjalności technik programista.

Programowanie to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy (inteligentne domy itp.). W szkole można zdobyć wiedzę teoretyczną i rozwinąć umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji, poznać języki programowania: Python, C++, SQL (bazy danych), a także JavaScript, PHP HTML 5 i CSS (wykorzystywane do tworzenia stron internetowych).

Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom naszej szkoły kontynuację nauki na wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

Nasza szkoła bardzo dobrze przygotuje Cię do tego zawodu. W ostatnich latach, dzięki projektom unijnym, pozyskaliśmy 4 nowoczesne pracownie komputerowe. Corocznie młodzież uczestniczy w wielu dodatkowych, pozalekcyjnych szkoleniach, konferencjach związanych z technikami programistycznymi. Wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę na wyższych uczelniach o kierunkach informatycznych. Corocznie szkoła organizuje konferencje informatyczne, podczas których odbywają sie warsztaty programistyczne.


Absolwent - technik programista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

  • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
  • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
  • programowania aplikacji internetowych,
  • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:

  • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
  • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
  • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.