Technik informatyk

Interesujesz się nowymi technologiami. Uwielbiasz gry komputerowe. Chcesz swoje pasje związać z przyszłym zawodem. Zostań informatykiem,  uczniem Zespołu Szkół w Poniatowej. Przygotujemy cię do pracy w branży technologii informatycznych.

Technik informatyk zajmuje się wszelkimi technologiami komputerowymi. Informatyków poszukuje się praktycznie w każdej firmie, która jest choć w pewnym stopniu skomputeryzowana.

Zawód ten umożliwi Wam pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw zarówno związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, jak i pozostałych, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów, np. administracyjno-biurowych. Można również otworzyć własną działalność.

W Polsce i Europie utrzymuję się bardzo duże zapotrzebowanie  na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją dając im powód do zadowolenia i samorealizacji.

 

Absolwenci technikum mogą w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

Nasza szkoła bardzo dobrze przygotuje Cię do tego zawodu. Mamy doświadczoną kadrę pedagogiczną, kształcącą młodzież w tym zawodzie już od wielu lat. W ostatnich latach, dzięki projektom unijnym, pozyskaliśmy 4 nowoczesne pracownie komputerowe. Corocznie młodzież uczestniczy w wielu dodatkowych, pozalekcyjnych szkoleniach, konferencjach związanych z najnowszymi technologiami. Wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę na wyższych uczelniach o kierunkach informatycznych.

Absolwent - technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

  • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
  • administrowania systemami operacyjnymi,
  • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
  • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami oraz bazami danych

  • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
  • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
  • programowania aplikacji internetowych,
  • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.