Liceum Ogólnokształcące - profil matematyczny

Chcesz zostać inżynierem? Lubisz "królową nauk" - matematykę? Chcesz zdobyć wykształcenie w dziedzinach nauk ścisłych? Studiować na politechnice czy uniwersytecie kierunki ścisłe?

Przyjdź do naszego liceum do klasy o profilu matematycznym.

Analizowanie i dowodzenia twierdzeń to rozwijanie logicznego myślenia tak potrzebnego w codziennym życiu. Poznawanie procesów fizycznych i chemicznych to wiedza o funkcjonowaniu świata, a znajomość map i krain geograficznych na pewno ułatwi zaplanowanie interesującej podróży.

 

Na zajęciach młodzież uczy się ciekawych i praktycznych rzeczy. Główny cel to przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w zakresie rozszerzonym oraz zainteresowanie konkursami i olimpiadami przedmiotowymi. Zajęcia są prowadzone różnymi metodami, tak aby osiągnąć jak największą skuteczność. Potwierdzają to dobre wyniki matury z matematyki.

Ukończenie szkoły w klasie o takim profilu otwiera drzwi wielu uczelni i umożliwia kontynuowanie nauki na różnych kierunkach, jak: automatyka, robotyka, inżynieria biomedyczna; elektronika i telekomunikacja; informatyka; geodezja i kartografia; geografia; finanse i bankowość; bezpieczeństwo wewnętrzne; ekonomia; gospodarka przestrzenna; architektura; logistyka i budownictwo.

Rozszerzenie: matematyka, fizyka/geografia, język angielski.