Liceum Ogólnokształcące - profil chemiczno-biologiczny

Marzysz o tym aby zostać lekarzem, stomatologiem, fizjoterapeutą, farmaceutą, ratownikiem medycznym, analitykiem, biotechnologiem, psychologiem, weterynarzem, itp.? Chcesz wykonywać zawód związany z biologią czy chemią? Zacznij naukę w Zespole Szkół w Poniatowej, w klasie liceum o kierunku biologiczno-chemicznym.

Kształcenie w klasie o rozszerzonej biologii i chemii pozwala na bardzo dobre przygotowanie do matury zdawanej na poziomie rozszerzonym z przedmiotów biologia, chemia, język angielski, co gwarantuje sukces w rekrutacji,  między innymi  na wyższe uczelnie medyczne. Zajęcia odbywają się w godzinach 8:00- 14:50. Dodatkowo można rozwijać swoje zainteresowania z w/w przedmiotów na zajęciach pozalekcyjnych.

Klasa ta zapewnia:

 • przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w zakresie rozszerzonym;
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad;
 • kształtowanie badawczego sposobu myślenia;
 • rozwijanie umiejętności eksperymentalnych, obserwacji, wyciągania wniosków;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych;
 • kilkudniowe zajęcia terenowe z ekologii, zoologii, botaniki;
 • wyjazdy na zajęcia prowadzone przez wyższe uczelnie.

Uczniowie tej klasy są gotowi, aby zdać maturę na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Matura jest przepustką na m.in. następujące kierunki studiów:

 • medycyna- kierunek lekarski;
 • stomatologia;
 • pielęgniarstwo;
 • fizykoterapia;
 • farmacja;
 • ratownictwo medyczne;
 • analityka medyczna;
 • kosmetologia;
 • architektura krajobrazu;
 • biotechnologia;
 • technologia chemiczna;
 • inżynieria medyczna;
 • ochrona środowiska;
 • psychologia;
 • weterynaria.