WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA - to podstawowe kryterium wyboru szkoły.  W Zespole Szkół  rokrocznie  jest on  potwierdzony sukcesami naszych  uczniów na egzaminach zewnętrznych. Corocznie nasze wyniki maturalne są wyższe niż średnia OKE. Dużym osiągnięciem szkoły są również wyniki egzaminu zawodowego.

W ubiegłym roku szkolnym Kapituła Rankingu najlepszych liceów i techników  Perspektyw po raz kolejny przyznała nam tytuł Brązowej Szkoły. Ranking Perspektyw to kopalnia wiedzy o szkołach w całej Polsce, umożliwia porównywanie szkół, sprawdzanie ich sukcesów i stanowi ważny punkt odniesienia dla rodziców i młodzieży. W Rankingu 2020 analizowano wyniki 2085 liceów ogólnokształcących oraz 1728 techników w całej Polsce.

W rankingu liceów według EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) w roku 2013/2014 z matematyki nasze liceum znalazło się w pierwszej 10 w kraju!

Niewątpliwie są to bardzo duże sukcesy naszej szkoły.