SUKCESY W OLIMPIADACH, KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH

Najważniejsze sukcesy w roku szkolnym 2019/2020 to:

  • Olimpiada Wiedzy Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Kacper Bigos, 2 miejsce w  kraju, tytuł laureata za rok 2018/2019;
  • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Understand” - Michał Jeziorski, 7 miejsce w kraju, Kacper Kuchta, 3 miejsce w województwie;
  • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „English ACE”– Michał Jeziorski, 7 miejsce kraju;
  • Wojewódzki Konkurs Tłumaczenia Poezji Obcojęzycznej (j. rosyjski) – Natalia Mędrek, 1 miejsce;
  • Wojewódzki Konkurs Piosenki Francuskiej – Julia Zburzyńska, 2 miejsce;
  • Wojewódzki Konkurs Antynikotynowy – Weronika Rodzik, 1 miejsce;
  • I miejsce w rywalizacji sportowej szkół w powiecie opolskim.