LICZNA GRUPA STYPENDYSTÓW
  • Stypendia Starosty Powiatu  Opolskiego – 48 uczniów;
  • Stypendia Prezesa Rady Ministrów- 2 uczniów;
  • Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”- 4 uczniów  (nasi uczniowie otrzymują to stypendium już od kilku lat);
  • Stypendium „Skrzydła” fundowane przez  CARITAS – 2 uczniów;