Liczne koła zainteresowań

Młodzież z ZS może rozwijać swoje pasje na zajęciach pozalekcyjnych. Na terenie szkoły działają m.in.:

  • Szkolne Koło Techniki i Racjonalizacji
  • Gazetka szkolna
  • Koło Robotyki
  • Koło Grafiki 3D
  • Szkolny Klub Sportowy
  • Koło Strzeleckie
  • Szkolne Koło Wolontariatu
  • Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi
  • Klub Szkół UNICE
  • Zespół Muzyczny

Szkolne Koło Techniki i Racjonalizacji

Zrzesza młodzież interesującą się wynalazczością, kierunkami rozwoju techniki i organizacji pracy, inicjowaniem i organizowaniem giełd, wystaw i innych przedsięwzięć inspirujących twórczość techniczną. Jednym z głównych zadań SzKTiR jest przygotowanie uczniów do Turnieju Wiedzy o Wynalazczości. Należy podkreślić, że młodzież skupiona w kole w ciągu ostatnich lat odniosła bardzo duże sukcesy. Właściwie od początku istnienia członkowie koła zajmują czołowe miejsca w Olimpiadzie Wiedzy o  Wynalazczości  (na etapie wojewódzkim w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej zawsze są w ścisłej czołówce). Osiągają również znaczne sukcesy w finałach krajowych.  Trud, jaki wkładają w przygotowanie się do konkursu, owocuje nie tylko satysfakcją, ale również indeksem na wyższe uczelnie techniczne i zwolnieniem z teoretycznego egzaminu zawodowego z wynikiem 100%.

Gazetka szkolna

Gazetka powstała podczas pracy koła medialnego, które było przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu „Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku”. Projekt się zakończył, a młodzi pasjonaci drukują dalej. Gazetka jest wydawana w formie papierowej i elektronicznej.

link do wszystkich numerów gazetki

Koło Robotyki

Dzięki zakupowi zestawu elementów konstrukcyjnych uczniowie z powodzeniem budują i programują  roboty.  Swoje modele już niejednokrotnie prezentowali podczas wielu imprez środowiskowych. Od trzech lat nasze roboty prezentujemy również podczas lubelskich konferencji informatycznych Check IT oraz Lubelskich Dni Informatyki

Koło Grafiki 3D

Uczniowie projektują i drukują przedmioty w technologii przestrzennej. Dzięki sponsorom (lokalnym przedsiębiorcom) oraz środkom unijnym udało nam się pozyskać dwie drukarki 3D oraz przeprowadzić profesjonalne warsztaty dla uczniów z budowy i eksploatacji drukarki.

Szkolny Klub Sportowy

Oferta dla osób, które pasjonują się grami zespołowymi.

Koło Strzeleckie

Zainteresowanie młodzieży tą formą sportu jest bardzo duże. Niektórzy nauczyciele również próbują się zmierzyć z karabinkiem, tarczą i to z niezłym rezultatem. Po wielu zawodach okazało się, że wśród uczniów ZS są prawdziwi mistrzowie.

Szkolne Koło Wolontariatu

W naszej szkole jest wielu uczniów, którzy z przyjemnością poświęcają swój czas dla innych. Idea "wolontariatu" zawsze była im bliska. Są oni gotowi w każdej chwili odpowiedzieć na apel i włączyć się w organizację i przeprowadzenie imprez dla dzieci, uczestniczyć w akcjach zbiórek dla potrzebujących, pomagać innym. Młodzież z ZS  bierze udział w ogólnopolskich akcjach, takich jak: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Góra Grosza”. W tym roku szkolnym wolontariusze z ZS, uczniowie i nauczyciele bardzo aktywnie zaangażowali się w akcję „Szlachetna paczka”. Obejmując opieką rodziny z Poniatowej i okolic, uaktywnili wielu darczyńców, osoby prywatne i instytucje. Od wielu lat współpracujemy z Fundacją Sempre a Frente, dzięki której nasi uczniowie uczestniczą w ciekawych zajęciach warsztatowych, realizując projekty fundacji. Sami również we współpracy z w/w fundacją opracowywaliśmy projekt „Aktywator młodzieżowy”, w ramach którego organizowaliśmy zajęcia w przedszkolu i gimnazjum.

Działalność woluntarystyczna w naszej szkole oprócz pomagania ma na celu kształtowanie charakterów i postaw młodych  ludzi.  O sukcesach naszych wolontariuszy może świadczyć zorganizowany w styczniu 2017 roku charytatywny koncert „Anielskie Granie”. Celem koncertu było zebranie funduszy na rehabilitację dla Madzi i Nikoli. Zgromadził on bardzo wielu mieszkańców Poniatowej i okolic, którzy wykazali się bardzo dużą empatią i wrażliwością, wrzucając do puszek przysłowiowy grosz podczas  aukcji i  kiermaszu.

Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi

Współpracuje z Klubem HDK PCK przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim oraz regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Corocznie odbywają się co najmniej 4 akcje. Już cztery lata  w ZS organizujemy także „ Dzień dawcy”, podczas którego rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku.

Klub Szkół UNICEF

Iinicjatywa ta zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. W naszej szkole działalność tego klubu wzbudza duże zainteresowanie uczniów.

Zespół Muzyczny

Wielu naszych uczniów realizuje w tym kole swoje zainteresowania artystyczne. Bez nich żadna szkolna uroczystość nie miałaby racji bytu. Repertuar jest zawsze dostosowany do okoliczności, czy to Dzień Edukacji, czy nabożne kolędowanie, czy frywolne Walentynki lub Dzień Kobiet, czy wreszcie wytęsknione powitanie wakacji. Nasi artyści odnoszą również wiele sukcesów podczas lokalnych  przeglądów oraz konkursów  muzycznych.