Baza dydaktyczna

Pracownie
kształcenia ogólnego

Pracownie
specjalistyczne
Baza
sportowa

Dużym atutem Zespołu Szkół w Poniatowej jest baza dydaktyczna. Dzięki wielu projektom  unijnym realizowanym w szkole pozyskaliśmy środki pozwalające stworzyć bardzo nowoczesne pracownie specjalistyczne (zawodowe) oraz doposażyć pracownie do kształcenia ogólnego.

Warsztaty, które przez tyle lat służyły kolejnym pokoleniom uczniów kształcących się w szkole zawodowej uzyskały drugie życie. W ostatnich latach przeprowadzono modernizację budynku (wykonano nową elewację, ocieplono, wymieniono okna itp). Został wykonany generalny remont pomieszczeń warsztatowych. W dawnych halach obniżono sufit, pomalowano ściany, wykonano nową podłogę oraz instalację elektryczną i sieciową. Pozyskaliśmy 4 zupełnie nowe specjalistyczne pracownie dla zawodów informatycznych i mechanicznych, wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz dwie obrabiarki CNC wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Uczniowie, którzy zdecydują się na wybór naszej szkoły i kształcenia zawodowego, specjalistyczną wiedzę będą zdobywać w pracowniach na miarę XXI wieku.

 

W głównym budynku szkoły są 3 pracownie komputerowe (z nowym sprzętem komputerowym) wyposażone  w specjalistyczne oprogramowanie (AutoCad, Corel, Photoshop, Video-Studio, Pinnacle Studio, XAMPP) oraz  skomputeryzowana pracownia elektryczna. W ramach projektu unijnego pozyskaliśmy również cyfrowe multimedialne laboratorium językowe. Każda sala lekcyjna posiada rzutnik multimedialny, 6  klasopracowni wyposażonych jest również w tablice interaktywne, co  sprzyja wysokiemu poziomowi kształcenia. Szkoła ma pełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię, boisko do piłki nożnej wraz z bieżnią, boisko do koszykówki.

Pracownie w Zespole Szkół:

 • Pracownia informatyczna - administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych oraz programowania.
 • Pracownia informatyczna - administrowania stronami internetowymi i aplikacjami oraz grafiki komputerowej.
 • Pracownia informatyczna - administrowania i eksploatacji systemów i urządzeń technik komputerowych.
 • Pracownia informatyczna - administrowania i montażu lokalnych sieci komputerowych.
 • Pracownia mechaniczna - użytkowania obrabiarek skrawających CNC.
 • Pracownia mechaniczna - projektowania w środowisko CAC/CAM.
 • Laboratorium językowe
(wszystkie w/w pracownie wyposażone są w nowoczesny, nowy (max 2 letni) sprzęt komputerowy, 2 obrabiarki CNC (frezarkę i tokarkę) oraz urządzenia peryferyjne (drukarki, ploter, skanery, projektory, wizualizer)
 • Pracownia mechaniczna - ślusarnia z indywidualnymi stanowiskami roboczymi
 • Pracownia mechaniczna - użytkowania obrabiarek konwencjonalnych
 • Pracownia elektryczna z indywidualnymi stanowiskami montażowymi
 • Pracownia informatyczna ogólnego przeznaczenia
 • Pracownia matematyczna
 • Pracownia chemiczno-biologiczna
 • Pracownia geograficzna
 • Pracownia historyczna
 • Pracownia języka polskiego
 • Dwie pracownie języka obcego
(wszystkie w/w pracownie wyposażone są w rzutniki, 6 z nich w tablicę interaktywną)

 • Pełnowymiarowa sala gimnastyczna
 • Siłownia
Dodatkowo w najbliższym czasie przewidziana jest rewitalizacja boisk przy szkole. Inwestycja jest możliwa do zrealizowania dzięki staraniom władz powiatowych i gminych oraz wsparciu Ministerstwa Sportu - program "Sportowa Polska"