Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających

Absolwent - operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających:

  • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,
  • wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną;