Elektromechanik

Elektromechanik

Absolwent - elektromechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych:

  • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych.