Technikum

Technikum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Ważnym argumentem przemawiającym za wyborem szkoły zawodowej jest zdobycie zawodu, a co za tym idzie możliwość  zdobycia pracy, nie tylko na lokalnym rynku, ale także na rynkach krajów Unii Europejskiej. Absolwenci technikum otrzymują, po zdaniu egzaminu zawodowego, suplement "europass" w języku polskim i angielskim, potwierdzający posiadane umiejętności.

W ostatnim czasie wzrasta ranga szkolnictwa zawodowego, dlatego zapraszamy do naszego technikum, które dobrze przygotuje Was nie tylko do dalszego kształcenia w szkołach wyższych, ale również zapewni większe możliwości znalezienia ciekawych ofert pracy.

Kierunki, jakie proponuje nasza szkoła, należą do bardzo atrakcyjnych zawodów związanych z nowoczesnymi technologiami, w których przewiduje się największy wzrost liczby miejsc pracy. Technik informatyk, mechatronik, mechanik – operator obrabiarek skrawających, automatyk, elektryk, technik pojazdów samochodowych czy technik grafiki i poligrafii cyfrowej to atrakcyjne, nowoczesne i poszukiwane zawody nie tylko w Polsce, ale i za granicą.