Liceum Ogólnokształcące
Liceum

Liceum Ogólnokształcące

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Liceum w Poniatowej funkcjonuje od 1957 r. Jest to, niewątpliwie, szkoła z tradycjami. Wielu absolwentów liceum w Poniatowej ukończyło bardzo dobre uczelnie. Wysoki poziom nauczania jest jednym z podstawowych atutów wyboru  tej szkoły.

Dobre miejsca w ogólnopolskich i wojewódzkich rankingach szkół średnich, wysoka zdawalność matury (100 % lub bliska 100%), duży odsetek osób zdających przedmioty rozszerzone - to argumenty dla uczniów klas ósmych stojących przed decyzją wyboru szkoły. Nauczyciele z naszej szkoły nie tylko solidnie przygotowują do matury, ale również stosują różnorodne metody pracy (udział w projektach unijnych, konferencjach,  sympozjach na lubelskich uczelniach, warsztatach organizowanych przez specjalistów z zewnątrz, niekonwencjonalnych lekcjach).  Umożliwia to rozwijanie dodatkowych umiejętności (kreatywność, przedsiębiorczość, komunikatywność) niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Zapraszamy do naszego liceum. Kierunki, które proponujemy, umożliwią rozwój Waszych uzdolnień i zainteresowań, a w przyszłości wybór atrakcyjnej uczelni.