Projekt „Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie Opolskim"
Wpisany przez ICebrykow   
wtorek, 25 maja 2021 10:57

Projekt „Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie Opolskim", współfinansowany jest  ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 kształcenie zawodowe.

Beneficjentem projektu jest Powiat Opolski, a uczestnikami  uczniowie Technikum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  w Poniatowej.

Celem projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie Opolskim" jest:

 • Zwiększenie szans zatrudnienia uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie
 • Podniesienie kwalifikacji nauczycieli
 • Doposażenie pracowni zawodowych
 • Zwiększenie interakcji szkół z otoczeniem zewnętrznym, w tym udział pracodawców/przedsiębiorców w kształceniu zawodowym.

Projekt realizowany będzie od 01.09.2020r. do 30.08.2023r.

Uczestnicy projektu mogą brać udział w bezpłatnych formach wsparcia takich jak:

 • Staże zawodowe dla uczniów,
 • Szkolenia, warsztaty, wyjazdy
 • Zajęcia dodatkowe specjalistyczne  oraz wyrównawcze
 • Kursy certyfikowane
 • Doradztwo zawodowe

Zajęcia  dodatkowe specjalistyczne obejmują:

 1. Zajęcia multimedialne
 2. Zajęcia mechatroniczne
 3. Zajęcia z grafiki 3D
 4. Administrowanie sieciami
 5. Programowanie
 6. Bazy danych i aplikacje www
 7. Programowanie CNC

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z:

 1. Języka angielskiego
 2. Matematyki

Kursy certyfikowane:

 1. Inżynieria programowania komputerowego CAD 2D i 3D
 2. Operator wózków jezdniowych  podnośnikowych
 3. Programowanie serwisów www
 4. Spawacz

Szkolenia i warsztaty:

 1. Programowanie urządzeń mobilnych
 2. Projektowanie przestrzenne
 3. Innowacyjne technologie

Staże zawodowe :

 1. Technik informatyk
 2. Technik mechanik
 3. Technik elektryk

Wyjazdy edukacyjne na uczelnie wyższe /do podmiotów współpracujących dla uczniów biorących udział w zajęciach w ramach projektu:

 1. Wyjazdy edukacyjne do studia radiowego, gazety w ramach koła multimedialnego
 2. Wyjazd do zakładu produkującego systemy mechatroniczne
 3. Konferencje informatyczne – wyjazdy na uczelnie wyższe

Doradztwo zawodowe:

Utworzenie Punktu Informacji i Kariery – zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego.