Nabór na płatne staże zawodowe
Wpisany przez ICebrykow   
wtorek, 25 maja 2021 11:22

W związku z realizacją projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie Opolskim", współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu ogłaszamy nabór chętnych uczestników z Technikum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na płatne staże uczniowskie. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do p. Iwony Cebrykow.

Staże odbywać się będą  w zawodach: technik informatyk, technik mechanik

 

Realizacja stażu:

  • Staż ucznia u pracodawcy trwać będzie 150 godzin i odbywać się będzie w zakładach pracy na terenie powiatu opolskiego w terminie lipiec/sierpień 2021
  • Staż jest dodatkowa formą nauki  polegająca na zdobywaniu doświadczenia, podniesieniu umiejętności i kompetencji w rzeczywistych warunkach pracy
  • Staż odbywa się zgodnie z programem stażu opracowanym przez szkołę przy współpracy z pracodawcą
  • Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy uczniem a pracodawcą. Umowa określa liczbę godzin, okres realizacji i miejsce odbywania stażu, wynagrodzenie stażysty oraz wskazanie opiekuna stażysty po stronie pracodawcy.
  • Stażysta uzyska po zakończeniu stażu uczniowskiego świadczenie pieniężne w wysokości 2 600 zł.

Na zakończenie stażysta otrzyma dokument potwierdzający odbycie stażu. Dokument zawiera m.in.: datę rozpoczęcia i zakończenia stażu, cel i program stażu, opis zadań wykonywanych przez stażystę, opis uzyskanych kompetencji oraz ocenę stażysty dokonaną przez opiekuna stażu.