Uczeń naszej szkoły wybrany do Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego
Wpisany przez Tatiana Rodzik   
wtorek, 14 listopada 2023 21:55

W dniu 20.10. 23 zakończyły się wybory do  składu Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego na kadencję 2023-2027. Odbyły się głosowania, w których 15 kandydatów z całego województwa osiągnęło wymaganą większość bezwzględną. Do Parlamentu został wybrany uczeń naszej szkoły Kamil Karczmarski z klasy T4ab. Warto dodać, że Kamil jest jedynym uczniem z Powiatu Opolskiego wybranym do pełnienia tej niezwykle ważnej dla młodzieży funkcji. Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego skupia młodzież aktywną społecznie i jest apolityczną organizacją młodzieżową działającą przy Lubelskim Kuratorium
Oświaty. Członkowie Parlamentu angażują się w inicjatywy dotyczące młodzieży lubelskiej, reprezentują młodzież w kontakcie z władzami - prezentując ich problemy, inicjatywy oraz szanse, organizują konkursy, wydarzenia integrujące młodzież z województwa lubelskiego, m.in. turnieje szachowe oraz fotograficzne, reprezentują młodzież na uroczystościach i wydarzeniach. Serdecznie gratulujemy Kamilowi i życzymy satysfakcji i radości z tej przygody z aktywnością społeczną!