Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Projekt ekologiczny
czwartek, 14 lipca 2005 07:26

W klasach programowo najwyższych na zajęciach chemii realizowane są zagadnienia dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego. Jedna z lekcji została przeprowadzona metodą projektu. Uczniowie starali się dokonać próby oceny stanu środowiska przyrodniczego naszej okolicy. Jednym z najczęściej wybieranych tematów do realizacji to: „Odpady przemysłowe i komunalne oraz problem ich zagospodarowania”.

Uczniowie przedstawili swoje projekty, w których zawarte były barwne fotografie, przeprowadzone wywiady z pracownikami odpowiednich instytucji jak również filmy. Po prezentacji nauczyciel chemii przeprowadził krótką dyskusję z uczniami na temat faktycznego stanu środowiska przyrodniczego. Uczniowie próbowali formułować postulaty na temat jak postępować i co robić, aby nasze środowisko uzdrowić.

Punkty, jakie przyznało jury miały wpływ na końcową ocenę całości projektu.

Cel projektu został osiągnięty. Rozwinięcie wśród młodzieży odpowiedzialności za wspólne środowisko przyrodnicze, rozpoznanie cywilizacyjnych zagrożeń środowiska, dostrzegania zjawisk przyczynowo – skutkowych to jeden z kroków do tego, aby w przyszłości otaczające nas okolice były w o wiele lepszym stanie niż dotychczas.

Przeprowadzenie lekcji metodą projektu umożliwiło zintegrowanie wiadomości z różnych dziedzin. Uczniowie mogli się wykazać umiejętnością pracy w grupie, podejmowania wspólnych decyzji jak również korzystania z różnych źródeł informacji.