Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Projekt „Moja mała ojczyzna”
niedziela, 14 sierpnia 2005 07:28

Od 2005 roku w ZST w Poniatowej odbywa się geograficzny konkurs regionalny „Ach lubelskie …”. Scenariusz konkursu wpisuje się w ideę projektu „Moja mała ojczyzna” Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest nauczyciel geografii Pani Iwona Zalewska-Cebrykow. Konkurs związany tematycznie z programem nauczania geografii i realizacją ścieżki regionalnej. Głównym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy dotyczącej regionu lubelskiego, a przede wszystkim najbliższej okolicy.

Drużyny reprezentujące klasy dzielą się swoją wiedzą na temat środowiska przyrodniczego i walorów kulturowych województwa. Zmaganiom konkursowym towarzyszą prezentacje publikacji regionalnych a także wystawy tematyczne: Miejsca pamięci w najbliższej okolicy, Zabytki architektury sakralnej, Przydrożne kapliczki, Parki narodowe województwa.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują nagrody w postaci map, przewodników i folderów o tematyce regionalnej. Od początku konkursowi towarzyszy jako sponsor Wydawnictwo KARTPOL, które przekazuje organizatorom swoje wydawnictwa na nagrody.

Od 2007 roku szkolny konkurs stał się eliminacjami wyłaniającymi reprezentantów do konkursu „Ocalić od zapomnienia”, organizowanego przez bibliotekę powiatową. Konkurs składa się z dwóch części indywidualnej, w której uczniowie prezentują swoje prace na zadany temat oaz turnieju drużynowego, w którym biorą udział uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu. ZST reprezentowała drużyna w składzie Dariusz Duda, Mariusz Ptak i Krzysztof Rosiński w turnieju drużynowym a w turnieju indywidualnym wystartowali także Adam Rosiński i Krzysztof Długosz. Chłopcy wykonali albumy tematyczne pod wspólnym tytułem „Kraczewice Nasza mała ojczyzna”: „W dolinie Kraczewianki”, „Ogrody przydomowe”, „Drzewa rodzinne”, „Impresje jesienne”. Ocena prac oraz wynik przeprowadzonego konkursu zapewniły naszej szkole pierwsze miejsce w powiecie.