Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Aktualności projektowe
Zajęcia realizowane w ramach projektu
Wpisany przez Tatiana Rodzik   
poniedziałek, 19 lutego 2018 23:03

Od września 2017 r. w naszej szkole realizowany jest projekt „Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu uczniowie technikum uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, fizyki oaz języka angielskiego. Celem tych zajęć jest przypomnienie,powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z obowiązującym programem

nauczania, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego i przygotowanie uczniów do matury. W trakcie prowadzenia zajęć nauczyciele pomagają uczniom opanować umiejętności, które sprawiały im największą trudność i stosować je w rozwiązywaniu typowych zadań. Dzięki nim uczniowie w małych, sześcioosobowych grupach utrwalają i pogłębiają umiejętności i wiadomości  zdobyte na lekcjach. Uczniowie mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań z matematyki, fizyki i chemii jak również z multimediów oraz grafiki komputerowej.W ramach koła medialnego uczniowie   postanowili wydawać gazetkę szkolną "ZS Express". Na jej łamach informują  kolegów o bieżących wydarzeniach szkolnej społeczności. Poza tym w kole fizyczno-chemicznym uczniowie zdobytą wiedzę na zajęciach mogą wykorzystać podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.

 
Szkolenia dla nauczycieli
Wpisany przez BW   
niedziela, 05 listopada 2017 15:15

 
„Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku”
Wpisany przez BW   
środa, 07 czerwca 2017 13:58

W dniu 17 maja 2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Opolskim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

 

Więcej…