Zasady rekrutacji

 
Elektroniczna rekrutacja

Zespół Szkół  prowadzi rekrutację do szkół średnich ponadpodstawowych oraz dla szkół dla dorosłych.

Szkoła prowadzi elektroniczną rekrutację

Smile https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

Smile Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 
Wymagane dokumenty

  1. Kwestionariusz osobowy, druk do pobrania poniżej lub w sekretariacie naszej szkoły.(Kwestionariusza nie wymagamy od kandydatów uczestniczących w naborze elektronicznym)   
    Do pobrania:
  2. Wynik egzaminu ósmoklasisty.
  3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  4. Zaświadczenie komisji  konkursowej wydane laureatom konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim
  5. 2 fotografie ( podpisane na odwrocie)
  6. Orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu (technikum, szkoła branżowa) (Skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie naszej szkoły. Dzięki temu unikniesz zbędnych kosztów badań lekarskich)