Kierunki kształcenia

Drogi Ósmoklasisto !

Decyzja wyboru szkoły średniej jest jedną z ważniejszych w Twoim życiu. Przedstawiamy Ci ofertę naszej szkoły, Zespołu Szkół w Poniatowej - nowoczesnej i stale rozwijającej się placówki edukacyjnej. W skład zespołu wchodzą: liceum ogólnokształcące, technikum i branżowa szkoła I stopnia.

  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Kierunki, które proponujemy (matematyczny, humanistyczny, bilogiczno-chemiczny czy lingistyczny), umożliwią rozwój Waszych uzdolnień i zainteresowań, a w przyszłości wybór atrakcyjnej uczelni i zdobycie wymarzonego zawodu.

  • TECHNIKUM

Kierunki, jakie proponuje nasza szkoła, należą do bardzo atrakcyjnych zawodów związanych z nowoczesnymi technologiami, w których przewiduje się największy wzrost liczby miejsc pracy. Technik informatyk, programista, mechatronik, mechanik – operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych, automatyk, elektryk czy technik grafiki i poligrafii cyfrowej to atrakcyjne, nowoczesne i poszukiwane zawody nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

  • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNI

Dla tych, którzy szybko chcą zdobyć zawód polecamy szkołę zawodową. Proponujemy zawody: operator obrabiarek sterowanych numerycznie i elektromechanik.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4-letnie na podbudowie szkoły podstawowej

PROFIL ROZSZERZENIE
matematyczny matematyka, fizyka/geografia, język angielski
biologiczno-chemiczny biologia, chemia, język angielski
humanistyczny język polski/historia, wos/geografia, język angielski
lingwistyczny język polski/historia, język angielski/język niemiecki

TECHNIKUM

5-letnie na podbudowie szkoły podstawowej

ZAWÓD
KWALIFIKACJE
technik informatyk

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami oraz bazami danych

technik programista

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

technik mechanik

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

technik mechatronik

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

technik elektryk

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

technik pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

technik automatyk

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3-letnia na podbudowie szkoły podstawowej

ZAWÓD KWALIFIKACJE

elektromechanik

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
operator obrabiarek skrawających MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

Więcej informacji znajdziesz w zakładce REKRUTACJA