Nasze atuty

WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA - to podstawowe kryterium wyboru szkoły.  W Zespole Szkół  rokrocznie  jest on  potwierdzony sukcesami naszych  uczniów na egzaminach zewnętrznych. Corocznie nasze wyniki maturalne są wyższe niż średnia OKE. Dużym osiągnięciem szkoły są również wyniki egzaminu zawodowego.

W ubiegłym roku szkolnym Kapituła Rankingu najlepszych liceów i techników  Perspektyw po raz kolejny przyznała nam tytuł Brązowej Szkoły. Ranking Perspektyw to kopalnia wiedzy o szkołach w całej Polsce, umożliwia porównywanie szkół, sprawdzanie ich sukcesów i stanowi ważny punkt odniesienia dla rodziców i młodzieży. W Rankingu 2020 analizowano wyniki 2085 liceów ogólnokształcących oraz 1728 techników w całej Polsce.

W rankingu liceów według EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) w roku 2013/2014 z matematyki nasze liceum znalazło się w pierwszej 10 w kraju!

Niewątpliwie są to bardzo duże sukcesy naszej szkoły.

 

Najważniejsze sukcesy w roku szkolnym 2019/2020 to:

 • Olimpiada Wiedzy Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Kacper Bigos, 2 miejsce w  kraju, tytuł laureata za rok 2018/2019;
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Understand” - Michał Jeziorski, 7 miejsce w kraju, Kacper Kuchta, 3 miejsce w województwie;
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „English ACE”– Michał Jeziorski, 7 miejsce kraju;
 • Wojewódzki Konkurs Tłumaczenia Poezji Obcojęzycznej (j. rosyjski) – Natalia Mędrek, 1 miejsce;
 • Wojewódzki Konkurs Piosenki Francuskiej – Julia Zburzyńska, 2 miejsce;
 • Wojewódzki Konkurs Antynikotynowy – Weronika Rodzik, 1 miejsce;
 • I miejsce w rywalizacji sportowej szkół w powiecie opolskim.
 
 • Stypendia Starosty Powiatu  Opolskiego – 48 uczniów;
 • Stypendia Prezesa Rady Ministrów- 2 uczniów;
 • Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”- 4 uczniów  (nasi uczniowie otrzymują to stypendium już od kilku lat);
 • Stypendium „Skrzydła” fundowane przez  CARITAS – 2 uczniów;