Opis projektu
Projekt „Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie Opolskim"
Wpisany przez ICebrykow   
wtorek, 25 maja 2021 10:57

Projekt „Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie Opolskim", współfinansowany jest  ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 kształcenie zawodowe.

Beneficjentem projektu jest Powiat Opolski, a uczestnikami  uczniowie Technikum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  w Poniatowej.

Celem projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie Opolskim" jest:

  • Zwiększenie szans zatrudnienia uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie
  • Podniesienie kwalifikacji nauczycieli
  • Doposażenie pracowni zawodowych
  • Zwiększenie interakcji szkół z otoczeniem zewnętrznym, w tym udział pracodawców/przedsiębiorców w kształceniu zawodowym.

Projekt realizowany będzie od 01.09.2020r. do 30.08.2023r.

Więcej…