Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Projekty ZST

Zespół Szkół Technicznych w Poniatowej jest jedyną szkołą w powiecie opolskim  przygotowaną do kształcenia młodzieży w zawodach, takich jak: technik informatyk, mechanik, mechatronik, elektronik. Biorąc również pod uwagę zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy niezbędne jest zwiększenie potencjału szkoły i propagowanie korzyści płynących z wyboru nowoczesnych kierunków kształcenia zawodowego. Unowocześnienie bazy szkoły jest możliwe dzięki zrealizowaniu programów unijnych.

Uatrakcyjnienie zajęć, wprowadzenie nowych form kształcenia, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ZST, ma na celu rozwijanie umiejętności kluczowych uczniów, motywowanie do samokształcenia oraz zdobywania specjalistycznej wiedzy. Realizację tych zamierzeń umożliwiają konkursy szkolne oraz  programy edukacyjne.

Comenius do którego przystąpiła szkoła w roku 2010 umożliwia rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Pomaga  młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.