Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Oficjalna Strona Zespołu Szkół w Poniatowej
Technik elektryk
Dni Otwarte-online

Chcesz zostać elektrykiem? Wybierz Zespół Szkół w Poniatowej. Mamy bardzo długie tradycje w kształceniu w zawodzie technik elektryk (1951 – utworzenie wieczorowego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Poniatowej)

Dzisiaj Technik elektryk, to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej, to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych, itp.

Absolwent - technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych:

 • eksploatowania instalacji elektrycznych,
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

1951 – utworzenie wieczorowego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego
 
Liceum ogólnokształcące - profil matematyczny
Dni Otwarte-online

Chcesz zostać inżynierem? Lubisz "królową nauk" - matematykę? Chcesz zdobyć wykształcenie w dziedzinach nauk ścisłych? Studiować na politechnice czy uniwersytecie kierunki ścisłe?

Przyjdź do naszego liceum do klasy o profilu matematycznym.

Analizowanie i dowodzenia twierdzeń to rozwijanie logicznego myślenia tak potrzebnego w codziennym życiu. Poznawanie procesów fizycznych i chemicznych to wiedza o funkcjonowaniu świata, a znajomość map i krain geograficznych na pewno ułatwi zaplanowanie interesującej podróży.

Na zajęciach młodzież uczy się ciekawych i praktycznych rzeczy. Główny cel to przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w zakresie rozszerzonym oraz zainteresowanie konkursami i olimpiadami przedmiotowymi. Zajęcia są prowadzone różnymi metodami, tak aby osiągnąć jak największą skuteczność. Potwierdzają to dobre wyniki matury z matematyki.

Ukończenie szkoły w klasie o takim profilu otwiera drzwi wielu uczelni i umożliwia kontynuowanie nauki na różnych kierunkach, jak: automatyka, robotyka, inżynieria biomedyczna; elektronika i telekomunikacja; informatyka; geodezja i kartografia; geografia; finanse i bankowość; bezpieczeństwo wewnętrzne; ekonomia; gospodarka przestrzenna; architektura; logistyka i budownictwo.

Rozszerzenie: matematyka, fizyka/geografia, język angielski.

 
Baza dydaktyczna
Dni Otwarte-online

Pracownie
kształcenia ogólnego

Pracownie
specjalistyczne
Baza
sportowa

Dużym atutem Zespołu Szkół w Poniatowej jest baza dydaktyczna. Dzięki wielu projektom  unijnym realizowanym w szkole pozyskaliśmy środki pozwalające stworzyć bardzo nowoczesne pracownie specjalistyczne (zawodowe) oraz doposażyć pracownie do kształcenia ogólnego.

Warsztaty, które przez tyle lat służyły kolejnym pokoleniom uczniów kształcących się w szkole zawodowej uzyskały drugie życie. W ostatnich latach przeprowadzono modernizację budynku (wykonano nową elewację, ocieplono, wymieniono okna itp). Został wykonany generalny remont pomieszczeń warsztatowych. W dawnych halach obniżono sufit, pomalowano ściany, wykonano nową podłogę oraz instalację elektryczną i sieciową. Pozyskaliśmy 4 zupełnie nowe specjalistyczne pracownie dla zawodów informatycznych i mechanicznych, wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz dwie obrabiarki CNC wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Uczniowie, którzy zdecydują się na wybór naszej szkoły i kształcenia zawodowego, specjalistyczną wiedzę będą zdobywać w pracowniach na miarę XXI wieku.

 

W głównym budynku szkoły są 3 pracownie komputerowe (z nowym sprzętem komputerowym) wyposażone  w specjalistyczne oprogramowanie (AutoCad, Corel, Photoshop, Video-Studio, Pinnacle Studio, XAMPP) oraz  skomputeryzowana pracownia elektryczna. W ramach projektu unijnego pozyskaliśmy również cyfrowe multimedialne laboratorium językowe. Każda sala lekcyjna posiada rzutnik multimedialny, 6  klasopracowni wyposażonych jest również w tablice interaktywne, co  sprzyja wysokiemu poziomowi kształcenia. Szkoła ma pełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię, boisko do piłki nożnej wraz z bieżnią, boisko do koszykówki.

Pracownie w Zespole Szkół:

 • Pracownia informatyczna - administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych oraz programowania.
 • Pracownia informatyczna - administrowania stronami internetowymi i aplikacjami oraz grafiki komputerowej.
 • Pracownia informatyczna - administrowania i eksploatacji systemów i urządzeń technik komputerowych.
 • Pracownia informatyczna - administrowania i montażu lokalnych sieci komputerowych.
 • Pracownia mechaniczna - użytkowania obrabiarek skrawających CNC.
 • Pracownia mechaniczna - projektowania w środowisko CAC/CAM.
 • Laboratorium językowe
(wszystkie w/w pracownie wyposażone są w nowoczesny, nowy (max 2 letni) sprzęt komputerowy, 2 obrabiarki CNC (frezarkę i tokarkę) oraz urządzenia peryferyjne (drukarki, ploter, skanery, projektory, wizualizer)
 • Pracownia mechaniczna - ślusarnia z indywidualnymi stanowiskami roboczymi
 • Pracownia mechaniczna - użytkowania obrabiarek konwencjonalnych
 • Pracownia elektryczna z indywidualnymi stanowiskami montażowymi
 • Pracownia informatyczna ogólnego przeznaczenia
 • Pracownia matematyczna
 • Pracownia chemiczno-biologiczna
 • Pracownia geograficzna
 • Pracownia historyczna
 • Pracownia języka polskiego
 • Dwie pracownie języka obcego
(wszystkie w/w pracownie wyposażone są w rzutniki, 6 z nich w tablicę interaktywną)

 • Pełnowymiarowa sala gimnastyczna
 • Siłownia
Dodatkowo w najbliższym czasie przewidziana jest rewitalizacja boisk przy szkole. Inwestycja jest możliwa do zrealizowania dzięki staraniom władz powiatowych i gminnych oraz wsparciu Ministerstwa Sportu - program "Sportowa Polska".
 
Technikum
Dni Otwarte-online
poniedziałek, 12 kwietnia 2021 15:00

Technikum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Ważnym argumentem przemawiającym za wyborem szkoły zawodowej jest zdobycie zawodu, a co za tym idzie możliwość  zdobycia pracy, nie tylko na lokalnym rynku, ale także na rynkach krajów Unii Europejskiej. Absolwenci technikum otrzymują, po zdaniu egzaminu zawodowego, suplement "europass" w języku polskim i angielskim, potwierdzający posiadane umiejętności.

W ostatnim czasie wzrasta ranga szkolnictwa zawodowego, dlatego zapraszamy do naszego technikum, które dobrze przygotuje Was nie tylko do dalszego kształcenia w szkołach wyższych, ale również zapewni większe możliwości znalezienia ciekawych ofert pracy.

Kierunki, jakie proponuje nasza szkoła, należą do bardzo atrakcyjnych zawodów związanych z nowoczesnymi technologiami, w których przewiduje się największy wzrost liczby miejsc pracy. Technik informatyk, mechatronik, mechanik – operator obrabiarek skrawających, automatyk, elektryk, technik pojazdów samochodowych czy technik grafiki i poligrafii cyfrowej to atrakcyjne, nowoczesne i poszukiwane zawody nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

 
Liceum Ogólnokształcące
Dni Otwarte-online
niedziela, 11 kwietnia 2021 10:08

Liceum Ogólnokształcące

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Liceum w Poniatowej funkcjonuje od 1957 r. Jest to, niewątpliwie, szkoła z tradycjami. Wielu absolwentów liceum w Poniatowej ukończyło bardzo dobre uczelnie. Wysoki poziom nauczania jest jednym z podstawowych atutów wyboru  tej szkoły.

Dobre miejsca w ogólnopolskich i wojewódzkich rankingach szkół średnich, wysoka zdawalność matury (100 % lub bliska 100%), duży odsetek osób zdających przedmioty rozszerzone - to argumenty dla uczniów klas ósmych stojących przed decyzją wyboru szkoły. Nauczyciele z naszej szkoły nie tylko solidnie przygotowują do matury, ale również stosują różnorodne metody pracy (udział w projektach unijnych, konferencjach,  sympozjach na lubelskich uczelniach, warsztatach organizowanych przez specjalistów z zewnątrz, niekonwencjonalnych lekcjach).  Umożliwia to rozwijanie dodatkowych umiejętności (kreatywność, przedsiębiorczość, komunikatywność) niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Zapraszamy do naszego liceum. Kierunki, które proponujemy, umożliwią rozwój Waszych uzdolnień i zainteresowań, a w przyszłości wybór atrakcyjnej uczelni.

 

 
OITiW- blok B- etap okręgowy w Lublinie 2020/2021
Aktualności
Wpisany przez Kamil Karczmarski & ZS Express nr 26   
piątek, 09 kwietnia 2021 18:34

W dniu 25 marca 2021 trójka uczniów naszej szkoły – Kinga Łata (T1ab), Kamil Karczmarski (T1ab) oraz Szymon Dec (T2ab) wzięła udział w okręgowych eliminacjach Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok B. Konkurs odbył się w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, udział w nim wzięło dziesięć drużyn- z sześciu szkół w Lubinie, dwóch w Puławach, jednej ze Zwierzyńca oraz z naszej szkoły. Po krótkim zapoznaniu uczestników z zasadami obowiązującymi w czasie trwania olimpiady, uczniowie przystąpili do części pisemnej eliminacji OITiW.

Więcej…
 
Zespół Szkół w oczach uczniów
REKRUTACJA
Wpisany przez BW   
piątek, 09 kwietnia 2021 09:07

Zapraszamy na krótki film przedstawiający naszą szkołę. Film wykonany przez informatyków z T2a - Michała Kusia i Kacpra Niecia

Przyćmienie

 
REKRUTACJA

Drogi Ósmoklasisto !

Decyzja wyboru szkoły średniej jest jedną z ważniejszych w Twoim życiu. Przedstawiamy Ci ofertę naszej szkoły, Zespołu Szkół w Poniatowej - nowoczesnej i stale rozwijającej się placówki edukacyjnej. W skład zespołu wchodzą: liceum ogólnokształcące, technikum i branżowa szkoła I stopnia.

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Kierunki, które proponujemy (matematyczny, humanistyczny, bilogiczno-chemiczny czy lingistyczny), umożliwią rozwój Waszych uzdolnień i zainteresowań, a w przyszłości wybór atrakcyjnej uczelni i zdobycie wymarzonego zawodu.

 • TECHNIKUM

Kierunki, jakie proponuje nasza szkoła, należą do bardzo atrakcyjnych zawodów związanych z nowoczesnymi technologiami, w których przewiduje się największy wzrost liczby miejsc pracy. Technik informatyk, programista, mechatronik, mechanik – operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych, automatyk, elektryk czy technik grafiki i poligrafii cyfrowej to atrakcyjne, nowoczesne i poszukiwane zawody nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNI

Dla tych, którzy szybko chcą zdobyć zawód polecamy szkołę zawodową. Proponujemy zawody: operator obrabiarek sterowanych numerycznie i elektromechanik.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4-letnie na podbudowie szkoły podstawowej

PROFIL ROZSZERZENIE
matematyczny matematyka, fizyka/geografia, język angielski
biologiczno-chemiczny biologia, chemia, język angielski
humanistyczny język polski/historia, wos/geografia, język angielski
lingwistyczny język polski/historia, język angielski/język niemiecki

TECHNIKUM

5-letnie na podbudowie szkoły podstawowej

ZAWÓD
KWALIFIKACJE
technik informatyk

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami oraz bazami danych

technik programista

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

technik mechanik

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

technik mechatronik

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

technik elektryk

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

technik pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

technik automatyk

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3-letnia na podbudowie szkoły podstawowej

ZAWÓD KWALIFIKACJE

elektromechanik

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
operator obrabiarek skrawających MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

Więcej informacji znajdziesz w zakładce REKRUTACJA

 
Sylwetka kierunku technik mechanik
Aktualności
Wpisany przez PGębka   
środa, 31 marca 2021 08:51

Zapraszamy do zapoznania się, z krótką charakterystyką profilu technika mechanika

technik_mechanik

 
Film promujący kierunek technika mechanika
REKRUTACJA
Wpisany przez PGębka   
środa, 31 marca 2021 08:34

Przyćmienie

 
ZS Express Nr 25
Aktualności
Wpisany przez ZS Express Nr 25   
środa, 24 marca 2021 15:59

Nowy numer  ZS Express Nr 25.

Zapraszamy do czytania.

 
Warsztaty – „Drukarka 3D w technologii stereolitograficznej”
Aktualności
Wpisany przez MFiuk   
środa, 24 marca 2021 13:46

Mamy to! Nasi uczniowie zakończyli około miesiąc temu kurs programowania oraz zarządzania projektami, który prowadzony był na naszym Discordzie przez chłopaków z EduLink Lublin.

Nadszedł czas na drugi etap. Właśnie rozpoczęliśmy prace badawczo-rozwojowe mające na celu zbudowanie drukarki addytywnej wykorzystującej technologię stereolitograficzną (SLA). Celem projektu jest zdobycie przez naszych uczniów ponadprogramowej wiedzy i dodatkowych umiejętności oraz przeszkolenie naszych uczestników z praktycznego zastosowania kompetencji jakie pozyskali w naszej szkole.
Więcej…
 
Warsztaty – „Drukarka 3D w technologii stereolitograficznej”
Aktualności
Wpisany przez MW   
wtorek, 16 marca 2021 17:51

W sobotę 20 marca 2021 w naszej szkole odbędą się warsztaty rozpoczynające budowę drukarki 3D w technologii stereolitograficznej. Nasi uczniowie po zakończonym około miesiąc temu przyśpieszonym, bez wątpienia wymagającym kursie programowania i zarządzania projektami prowadzonym przez chłopaków z EduLink Lublin, razem z Adamem Pucickim i Rafałem Szuwalskim rozpoczną inżynierski projekt, budowę drukarki addytywnej wykorzystującej technologię stereolitograficzną (SLA). Zadanie postawione przed uczestnikami warsztatu wcale nie jest proste, ponieważ sprzęt będzie budowany z surowych podzespołów (od zera), to znaczy  elementy  będzie trzeba polutować, złożyć komponenty, zaprogramować  i przetestować, krok po kroku.

Zachęcamy do śledzenia i dopingowania naszych innowatorów  oraz do śledzenia nas, aby nie przegapić kolejnych projektów.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 9

Dni Otwarte - online 2021

Strefa nauczyciela

Mikrofonem i Hantlą

Współpraca z UMCS

Projekt Erasmus+ praktyki

Klub Szkół UNICEF

Organ prowadzacy

Starostwo Opolskie

www.opole.lublin.pl

Z ostatniej chwili

Zainteresowania uczniów

Nasi parterzy

Liczba gości

Naszą witrynę przegląda teraz 114 gości